Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΝΕΟ Ν.Π.Δ.Δ "ΚΠΦΑ"


 Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Τοπείρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχει συσταθεί με την αριθμ. 65/26-7-2000 απόφαση η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1439/27-11-2000.

 

Σκοπός

1ον) η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

2ον) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

3ον) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες που προσφέρουν τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων είναι:

α) Οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με λεωφορεία, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις κ.α.) καθώς και επιμόρφωση (διαλέξεις, μελέτη θεμάτων, εργασία με ομάδες κ.α.)

β) Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ροφήματα, αναψυκτικά κ.λ.π. και βρίσκουν συντροφιά κι απασχόληση τα μέλη

γ) Φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη

δ) Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους

ε) Φυσικοθεραπεία

στ) Εργοθεραπεία

ζ) Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που ζουν μόνα τους ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρετήσεως μέσα και έξω από το σπίτι

η) Συμμετοχή σε θερινές κατασκηνώσεις και Ιαματικά Λουτρά.Στο Δήμο Τοπείρου σήμερα τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. αγγίζουν τα 1.500 περίπου, στα διάφορα Παραρτήματα που λειτουργούν σε πολλούς οικισμούς.

Υπάρχουν δώδεκα (12)  παραρτήματα του Κ.Α.Π.Η. στους παρακάτω οικισμούς:

1) Τοξοτών

2) Τυμπάνου

3) Θαλασσιάς

4) Αγίου Αθανασίου

5) Ολβίου

6) Κρεμαστής

7) Άβατο

8) Ερασμίου

9) Μαγγάνων

10) Δεκάρχου

11) Μέλισσας

12) Κυψέλης

 

Τηλέφωνα: (25410) 93257, 61739, 42000

E-mail: kpfa (at) topeiros.gr