Βοήθεια στο Σπίτι

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΤΟ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΣΤΟ ΝΕΟ Ν.Π.Δ.Δ "ΚΠΦΑ"


 

Τι είναι το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι";

Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.

Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Υλοποιείται με ευθύνη του Δήμου Τοπείρου με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει;

Παρέχει, συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες.Οι υπηρεσίες παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι των εξυπηρετουμένων ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητές τους.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σ' αυτούς που:
- Δεν εξυπηρετούνται πλήρως
- Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
- Διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλειμμένοι
- Δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.
Στόχος είναι να παραμείνουν μέσα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους.

Ποιοι το στελεχώνουν και που λειτουργεί;

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες όπως κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικιακούς βοηθούς.

Μαρία Νεραντζάκη Κοινωνική Λειτουργός
Κυριακή Σπυριδοπούλου Οικιακή Βοηθός
Ελένη Ρόιδου Οικιακή βοηθός

Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο και τις άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" λειτουργεί στη Δ.Ε.Τ.Α. Τοπείρου, στο κτίριο της πρώην Κοινότητας Τοξοτών. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του προγράμματος το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας παρείχε στον Δήμο Τοπείρου πολυμορφικό αυτοκίνητο.

Επίσης πλαισιώνεται με εθελοντές.

 

Πως μπορώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες;

Κάθε ενδιαφερόμενος ή μέλος του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντός του καθώς και όποιος επιθυμεί να συμμετέχει ως εθελοντής, μπορεί να πάρει περισσότερες πληροφορίες, αλλά και να υποβάλλει το αίτημά του στο γραφείο του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" στο Δ.Δ. Τοξοτών και στο τηλέφωνο (25410) 93257 (ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 8:00 π.μ. - 9:30 π.μ.).

Πληροφορίες επίσης παρέχονται από την Γραμμή Ανθρωπιάς 197 του Κέντρου Ενημέρωσης Κοινωνικής Βοήθειας και στο site του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας www.mohaw.gr