Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής»

2. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου στον Οικισμό Τοξοτών»
3. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Αποκατάσταση Αρχικού Αναγλύφου Οδοστρώματος Οικισμού Λιβερών»
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2014
5. Απευθείας Ανάθεσης της «Προμήθειας Τροφίμων Είδη Συσσιτίου»
6. 3η Αναμόρφωση Π/Υ Δήμου Τοπείρου οικ. έτους 2014
7. Απόδοση Β’ Κατανομής 2014 για τις Λειτουργικές Ανάγκες Σχολείων Α’θμιας - Β’θμιας Εκπαίδευσης, Σχολικών Εφοριών και Σχολικών Τροχονόμων Α’ Εξαμήνου 2014
8. Έγκριση απολογισμού Οικ. Έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΠΦΑ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ»
9. Αποδοχή απένταξης και αντικατάστασης του Δήμου ως εταίρου στο πρόγραμμα «Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 ‘’ENERGEIA’’»
10. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής λόγω χρήσης από το ΚΑΠΗ
11. Κοινοποίηση απόφασης Δ.Σ. του ΣΔΑΝΞ και λήψη εκ νέου απόφασης περί παραχώρησης του ΧΥΤΑ
12. Εκλογή Υδρονομέων Άρδευσης έτους 2014»
13. Έκδοση Ψηφίσματος για την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου στη τιμή κτίσης των ομολόγων τους


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

4η Συνεδρίαση Δ.Σ. (16/04/2014) by Δήμος Τοπείρου on Mixcloud