Πρόσληψη Ναυαγοσώστη για την παραλία Μαγγάνων

Ο Δήμος Τοπείρου προτίθεται να προσλάβει με δίμηνη σύμβαση έναν (1) Ναυαγοσώστη/στρια, κάτοχο πιστοποιητικού ή πτυχίου Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική αρχή σύμφωνα με το Π.Δ. 23/2000, για την φύλαξη της παραλίας Μαγγάνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά στον Δήμο Τοπείρου, στο Εύλαλο, στον υπάλληλο του Δήμου Τοπείρου κ. Λουκμακιά Αθανάσιο έως και την Τρίτη 21/6/2011.