Featured

319-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

 Έχονταςυπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Τοπείρου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019,
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
  4. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τοπείρου
  5. Τις υπ’ αριθ. 303-304-305-306/2019 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού του Ψεμματά Δημητρίου του Απόστολου, του Δραμπίδη Ρήγα του Ανέστη, της Βαχαρέλη Σμαράγδας του Δημητρίου και του Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ ως Αντιδημάρχους
  6. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη οικονομικής επιτροπής και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφού δεν προτάθηκε τρίτος λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου και των δύο επιτροπών, θα ασκήσω εγώ ο ίδιος.

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

α. ΨΕΜΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

β. ΔΡΑΜΠΙΔΗ ΡΗΓΑ

- Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

α. ΒΑΧΑΡΕΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ

β. ΧΑΛΗΤ ΟΓΛΟΥ ΜΟΥΜΙΝ

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου.