Featured

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 28

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του Συμβουλίου, την 30/10/2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Β’ φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δ. Τοπείρου
2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Οικιστική Αναβάθμιση Οικισμού Τοξοτών»
3. Παραλαβή και έγκριση των παρακάτω μελετών:
     Α. Τοπογραφική Αποτύπωση Περιοχής Μαγγάνων για Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Ομβρίων
     Β. Μελέτη Σήμανσης και Ελέγχου Πρόσβασης στις Προστατευόμενες ζώνες
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επέκταση Νεκροταφείου Αβάτου”.
5. Αποδοχή Χρηματοδότησης για το έργο “Προμήθεια Τεχνικού Λογισμικού”
6. Αποδοχή Χρηματοδότησης για το έργο “Αποκατάσταση Δημοτικού Κτιρίου (Σχολείου) στον οικισμό Τοξοτών
7. Αποδοχή χρηματοδότησης για έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εγγειοβελτιωτικών έργων.
8. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού
9. Έγκριση εξόδων κίνησης και διαμονής δημάρχου
10. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας Συλλόγου Αιμοδοτών κατά την ημέρα αιμοδοσίας στο Δ. Τοπείρου (21/10/2008)
10. Έγκριση εξόδων διαμονής και φιλοξενίας αποστολής από την Προύσα στο Δ. Τοπείρου
11. Έγκριση εξόδων ημερίδας που συνδιοργάνωσε ο Δ. Τοπείρου με ΔΠΘ με θέμα “Υφαλμύρωση εδαφών” στις 15/10/08
12. Έκτακτη επιχορήγηση στο Γυμνάσιο Ερασμίου για εκτέλεση εργασιών
13. Έγκριση οριοθέτησης των κορυφών 1 και 3 του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Κοσμητής
14. Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού
15. Αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης
16. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ε.Τ.Α. για τροποποίηση προϋπ/σμού οικ. Έτους 2008
17. Απόφαση για την σύναψη 5 συμβάσεων απ’ ευθείας ανάθεσης εργασιών στην Δ.Ε.Τ.Α.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΕΤΑΧΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ