Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 44

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του Συμβουλίου, την 22/12/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παραλαβή και έγκριση των μελετών
α) “Εντοπισμός και αποτύπωση αγροτεμαχίων και Κοτζά Ορμάν ιδιοκτησίας πρώην ΕΙΥΑΑΠΟΕ στις περιοχές Αβάτου, Ευλάλου, Κεντητής και Κυψέλης ν. Ξάνθης”
β) “Συλλογή υδρολογικών στοιχείων για το αρδευτικό και στραγγιστικό σύστημα του Δήμου Τοπείρου”
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του παρακάτω έργου:
“Συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης - επισκευής στο Πνευματικό Κέντρου Ερασμίου”.
3. Αίτηση μετάθεσης σύμβασης για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού.
4. Παροχή εγγύησης του Δήμου Τοπείρου για δανειοδότηση του Σ.Δ.Α.Ν. Ξάνθης
5. Συναίνεση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείου συντήρησης και επισκευής ηλεκτρικών συστημάτων αυτοκινήτων στον οικισμό Κεντητής
6. Έγκριση Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2009 του Ν.Π. “ΚΑΠΗ Δήμου Τοπείρου”
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010 του Ν.Π. “ΚΑΠΗ Δήμου Τοπείρου”
8. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010 του Ν.Π. “Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Τοπείρου”
9. Έγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2010 της ΔΕΤΑ Τοπείρου
10. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, ΚΑΠΗ Τοπείρου και Δήμου Τοπείρου
11. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, ΣΔΑΝ Ξάνθης και Δήμου Τοπείρου
12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, Δήμου Σταυρούπολης και Δήμου Τοπείρου
13. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΤΑ Τοπείρου, ΚΑΠΗ Τοπείρου και Δήμου Τοπείρου
14. Έγκριση 22 συμβάσεων ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών στη ΔΕΤΑ Τοπείρου.
    
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ