Featured

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 15η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 10: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας.(Εισηγητής: Δήμαρχος)

 ΘΕΜΑ 20: Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ) στο Νομικό Πρόσωπο (ΝΠΔΔ) του Δήμου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός νέας θητείας. (Εισηγητής : Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 30 :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του στην επιτροπή που πραγματεύεται  θέματα του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής ( ΦΕΚ 444Β΄/ 26-04-1999) για το 2024». (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 40 :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το 2024. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 50 : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη όπως ορίζεται στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-20 για το 2025. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 60 : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων για την περίοδο 2024-2025. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 70 :  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης την περίοδο 2024-2028. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 80 : Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός ύψους. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 90 : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 100 : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).   

ΘΕΜΑ 110 : Έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ, του εκτός σχεδίου γηπέδου με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, σε δημοτική οδό στην περιοχή αναδασμού Μέλισσας με αριθμό τεμαχίου 275, του Δήμου Τοπείρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την διαδικασία ίδρυσης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων: (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).                                                                                        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ