Πρόσκληση 7ης Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στις 26-02-2024.

   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής την 26η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ