ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Έυλαλο:20-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                      Αρ.πρωτ.2412
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
 
                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ- Αγρόκτημα Κυψέλης, Μέλισσας, Δεκάρχου Ολβίου,Δασοχωρίου,Τυμπάνου,Αγ.Αθανασίου,Κρεμαστής,Πρασινάδας.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ Α’  77/81)
2. Τις διατάξεις  Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06)
3. Τις διατάξεις Ν.3852/2010
 
4.Την υπ.αριθ.29/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
 
5. Την υπ.αριθ.71/2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Τοπείρου περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΕΙ
Η προς δημοπράτηση έκταση είναι στα:
Αγροκτήματα: 
 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 

19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2022

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τοπείρου, την 20η Μαίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση εξειδικευμένων πιστώσεων για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου».

ΘΕΜΑ 2ο: «Καθορισμός όρων δημοπράτησης για  εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Ορφανού για την ανέγερση σταυλικής εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ 3ο: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Τοπείρου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»».

ΘΕΜΑ 4ο:«Έγκριση επανυποβολής πρότασης με τίτλο «Περιβαλλοντικές δράσεις για την προβολή και προώθηση του ποταμού Νέστου στον Δήμο Τοπείρου», στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση κατ’εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός Νομού Ξάνθης».

ΘΕΜΑ 6ο: «Καθορισμός όρων  δημοπρασίας για την εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Σχολικών κλήρων Δήμου Τοπείρου – Αγρόκτημα Κυψέλης, Μέλισσας,Δεκάρχου,Ολβίου,Δασοχωρίου,Τυμπάνου,Αγ.Αθανασίου, Κρεμαστής, Πρασινάδας»

ΘΕΜΑ 7ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο».

ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Τοπείρου, έπειτα από την υπ’αριθμ.πρωτ. 1963/18-04-2022 αιτήση μισθωτή, που αφορά στη μείωση του συμφωνηθέντος μισθώματος για την εκμισθωθείσα προς αυτόν Δημοτική Έκταση.»

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης στην Κοινότητα Ευλάλου και στα αγροκτήματα σχολικών κλήρων».

ΘΕΜΑ 10ο: «Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 185/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής βάσει γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΕΥΔΑΜΘ) και επαναδημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ»».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμαρχος Τοπείρου κ.Μίχογλου Θωμάς είχε την τιμή να φιλοξενήσει με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπείρου και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου - την Ένωση Κυριών Δράμας,ένα Φιλανθρωπικό Σωματείο Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που εδρεύει στην ακριτική περιοχή της Δράμας.

Επισκέφθηκαν τον Δήμο Τοπέιρου στα πλαίσια των δράσεων και των στόχων που αφορούν τη στήριξη, ενδυνάμωση και εμψύχωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κατ’ επέκταση την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, μέσω κοινωνικής υποστήριξης (συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες), ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας, εύρεσης εργασίας, φαρμακευτικής και ιατρικής κάλυψης,  διανομής ιματισμού, διανομής τροφίμων, στέγασης σε κακοποιημένες γυναίκες, φοιτήτριες και άστεγες οικογένειες, διοργάνωσης ημερίδων, ομιλιών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και με δράσεις όπως και προγράμματα, όπως είναι το «mobileschool».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Ένωσης Κυριών Δράμας, «mobile school», το οποίο υλοποιείται από τον Φεβρουάριο του 2017, έπειτα από αίτημα του Φορέα στον οργανισμό του Βελγίου Mobile School, διεκπεραιώθηκε μια δράση με μαθητές δημοτικής Εκπαίδευσης στην κεντρική πλατεία του Οικισμού Κύρνου του Δήμου Τοπείρου, που στόχο είχε την ψυχολογική ενδυνάμωση, τη διερεύνηση και αξιοποίηση των ικανοτήτων των παιδιών καθώς επίσης και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους.

20

 

21

22

23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST 26-05-2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 26/05/2022 και ώρα 90:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στο Πνευματικό Κέντρο Ερασμίου.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ RAPID TEST ΣΤΙΣ 25/05/2022

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 25/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. θα πραγματοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνουCovid-19 (rapid-tests) για όλους τους δημότες στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αβάτου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Πρόσκληση 5ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη καιώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Σχολικών κλήρων Δήμου Τοπείρου-Αγρόκτημα Κυψέλης,Μέλισσας,Δεκάρχου,Ν.Ολβίου,Δασοχωρίου,Τυμπάνου,Αγ.Αθανασίου,Κρεμαστής,Πρασινάδας.(Εισήγηση: Σμαράγδα Βαχαρέλη).

                                                                                        

Για τους Συμμετέχοντες στην συνεδρίαση είναι υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας και θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εύλαλο, 12 Μάϊου 2022
 
 
Περιβαλλοντική δράση στην παραλία Ερασμίου από το Γυμνάσιο Ν. Ολβίου με την υποστήριξη του Δήμου Τοπείρου
 
Εθελοντικός καθαρισμός στην παραλία Ερασμίου πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 από το Γυμνάσιο Ν. Ολβίου με την υποστήριξη του Δήμου Τοπείρου, στο πλαίσιο περιβαλλοντικών δράσεων εκπαίδευσης των μαθητών. Στην δράση συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί στέλνοντας μήνυμα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας  του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, στην παραλία Ερασμίου παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου με την Αντιδήμαρχο Σμαράγδα Βαχαρέλη οι οποίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης.
Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου δήλωσε: «Ο Δήμος μας υποστηρίζει μια ακόμη περιβαλλοντική δράση με στόχο να στείλουμε ένα μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες μας, ώστε να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση. Σε αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να συμβάλλουν και οι πολίτες προστατεύοντας τους δημόσιους χώρους. Ο Δήμος Τοπείρου παραμένει αρωγός σε πρωτοβουλίες και δράσεις που προάγουν τον εθελοντισμό και αναδεικνύουν την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος».
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
paralia erasmiou2
 
paralia erasmiou1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Έυλαλο:11-05-2022
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                               Αρ.πρωτ.2237
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΓΑΝΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 270/81(ΦΕΚ Α’  77/81)
2. Τις διατάξεις  Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06)
3. Τις διατάξεις Ν.3852/2010
 
4.Την υπ.αριθ.26/2022 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Τοπείρου
 
5. Την υπ.αριθ.65/2022 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Τοπείρου περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
 
4. Τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του Δημοτικού Σχολείου Μαγγάνων στο Δήμο Τοπείρου, σύμφωνα με το άρθρο 274 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 180 του Ν. 4635/2019 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΕΙ
Η προς δημοπράτηση έκταση είναι στα:
Αγροκτήματα:
 
1 .Αγρός κείμενος στο αγρόκτημα ΜΑΓΓΑΝΩΝ , στην θέση ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ, εκτάσεως 29.968 τ.μ. με αριθμό τεμαχίου 367 και ΚΑΕΚ 370191708002 ο οποίος συνορεύει Βόρεια με τα υπ΄ αρ. 368 και 871 τεμάχια, Ανατολικά με αγροτικό δρόμο, Νότια, Δυτικά και Νοτιοδυτικά με τα υπ΄αρ. 366 και 368 τεμάχια.  
 
.....
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Ξάνθη, 3 Μαΐου 2022 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 650
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
 
Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης
        Έχοντας υπόψη:
 
1.Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α΄/15-1-2021), όπως ισχύει.
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31-7-2017) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι όμοιες του άρθρου 12 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 «Κύρωση σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).
5.Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.
6.Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
7.Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ:ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).  
8.Την υπ΄ αριθ. 6/25-2-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022-ανταποδοτικού χαρακτήρα». 
9.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 67148/8.3.2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ) ανταποδοτικού χαρακτήρα».
10.Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 18847/22-3-2022 (ΑΔΑ:63Χ646ΜΤΛ6-ΖΒΒ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθηκε για τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης η απασχόληση εννέα (9) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 18974/23.3.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».
11.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης (ΦΕΚ 569/τ Β’/06-09-1990), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
12.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 601/19-04-2022 βεβαίωση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 
 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
 
 
 
 

Πρόσκληση 4ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2022

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020, τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 10 Μαΐου 2022από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.(Εισήγηση:Ιωάννης Κιοσσές).                                                                                                                                                                                                                       

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Σχολικών κλήρων Δήμου Τοπείρου Αγροκτήματος Μαγγάνων.(Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

ΘΕΜΑ 3ο :Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την κατασκευή   πρόχειρου καταλύματος για τον ενσταβλισμό ζώων στην Κοινότητα Ευλάλου, στον οικισμό Ορφανού.(Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

ΘΕΜΑ 4ο : Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης για δημιουργία μονάδας διαλογής, επεξεργασίας, τυποποίησης και   συσκευασίας φρούτων στη τοπική Κοινότητα Ευλάλου στο αγρόκτημα Ορφανού. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 - 13:00.                      

                                                                                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου