ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διακηρύττει φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  της κοινότητας Ευλάλου στο αγρόκτημα Κεντητής για την κατασκευή  πρόχειρου καταλύματος για τον ενσταυλισμό ζώων.

    Αγρόκτημα Κεντητής  εμβαδόν 5.711,00 τ.μ.   τμήμα ΚΑΕΚ   370101620046

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ