ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις Επανεγγραφές και Νέες εγγραφές για την περίοδο 2023-2024 των τμημάτων Παιδικών Σταθμών:
1. ΑΒΑΤΟΥ –δυναμικότητας 15 νήπια
2. ΜΑΓΓΑΝΩΝ, –δυναμικότητας 31 νήπια
3. ΤΟΞΟΤΩΝ–δυναμικότητας 50 νήπια


Οι Αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επανεγγραφής και εγγραφής γίνονται δεκτές από την 10-05-2024 μέχρι 31-05- 2024, με φυσική παρουσία και από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ. στους Παιδικούς Σταθμούς είτε με αποστολή αυτών στο E mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

Η επιλογή των νηπίων εγκρίνεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.


Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1. Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. (έντυπη αίτηση που διαθέτουν οι υπεύθυνοι των Παιδικών Σταθμών).
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
3. Ιατρική Βεβαίωση Παιδιάτρου για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του και της σελίδας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
4. Για εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.
5. Βεβαίωση εργοδότη όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού Έτους.


Λοιπά δικαιολογητικά περί απαλλαγής από την καταβολή τροφείων:
1. Αναπηρία Γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67%: Αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.
2. Πολύτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ για τους πολύτεκνους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
3. Οικογένεια με τρία παιδιά: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Άγαμοι γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του γονέα
5. Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών.
6. Γονείς φοιτητές: Βεβαίωση από την γραμματεία της Σχολής.
7. Γονέας στρατιώτης: Βεβαίωση από το Στρατό.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/΄86, για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού (σε περίπτωση λοιπών κοινωνικών κριτηρίων).


Οι αιτήσεις Επανεγγραφών για τα παιδιά που ήδη φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς, γίνονται επίσης το διάστημα από10-05-2024 μέχρι 31-05-2024, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι αυτά που αφορούν απαλλαγή από καταβολή τροφείων ή όταν υπάρχουν μεταβολές γενικά.

Οικονομική συνεισφορά γονέων
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των εγγεγραμμένων νηπίων καταβάλλουν για τη φιλοξενία των παιδιών τους μηνιαία εισφορά (οικονομική συμμετοχή) για όλο το σχολικό έτος ανεξαρτήτως παρουσιών του παιδιού. Νήπια που αιτιολογημένα απουσιάζουν (λόγοι υγείας ή λοιποί οικογεν. λόγοι) πάνω από δέκα πέντε (15) συνεχόμενες ημέρες δεν καταβάλλουν την μηνιαία εισφορά.
Δεν καταβάλλεται η οικονομική εισφορά μόνο για τον μήνα Αύγουστο που τα Τμήματα Προσχολικής Αγωγής αναστέλλουν τη λειτουργία τους.


Κατά τον μήνα προσαρμογής του νέου εγγεγραμμένου νηπίου, αν η φιλοξενία του ξεκινά από τις 15 του μήνα, οι γονείς καταβάλλουν το μισό της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής που τους αναλογεί. Αν η προσαρμογή ξεκινά από τις 25 και μετά δεν καταβάλλεται η οικονομική συμμετοχή. Εξυπακούεται ότι οι γονείς των παιδιών που προσαρμόζονται από την 1η μέχρι τις 14η του μήνα καταβάλλουν όλο το ποσό της οικονομικής συμμετοχής.


Η μηνιαία εισφορά καθορίζεται από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, από αποδεδειγμένα περιουσιακά στοιχεία και από κοινωνικά κριτήρια.


Για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τοπείρου να καθοριστούν τα μηνιαία τροφεία και συναφείς ρυθμίσεις για φιλοξενούμενα παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τοπείρου που δεν εντάσσονται στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» και συνεπώς δεν διαθέτουν vouchers ως ακολούθως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ

Έως 5.000,00 10,00 ευρώ
5.000,00 - 10.000,00 15,00 ευρώ
10.001,00 – 15.000,00 20,00 ευρώ
15.001,00 – 20.000,00 25,00 ευρώ
20.001,00 – 30.000,00 30,00 ευρώ
30.001,00 – και άνω 35,00 ευρώ


Οι άνεργες μητέρες να ενημερωθούν σχετικά με την Ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ( www.eetaa.gr )


Απαλλάσσονται από την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς:
-Οι άπορες οικογένειες αν με οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο αποδείξουν την απορία τους.
- Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμος ή γονέας σε χηρεία, κλπ) με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ. Από 15.001,00 και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 15.000,00 ευρώ.
- Οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 ευρώ.
Από 25.001,00 καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 25.000,00 ευρώ. - Όταν ο ένας γονέας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανέρχεται συνολικά στις 20.000,00 ευρώ. Από 20.001,00 και πάνω καταβάλλουν το ποσό κατά κλίμακα αφού αφαιρεθεί το ποσό των 20.000,00 ευρώ.


Οι οικογένειες που έχουν εγγεγραμμένα στα Τμήματα Προσχολικής αγωγής περισσότερα του ενός παιδιά , καταβάλλουν τις αναλογούσες μηνιαίες εισφορές μειωμένες κατά 50% για το 2ο παιδί , για το 3ο παιδί την εισφορά του 2ου μειωμένη κατά 50% κλπ.


Η μηνιαία εισφορά καταβάλλεται μέχρι 15 κάθε μήνα στην Προϊσταμένη του τμήματος Π. Σ. του οποίου φιλοξενείται το νήπιο και η οποία είναι υποχρεωμένη για την έκδοση Γραμματίου είσπραξης προς τον γονέα.
Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής συμμετοχή εξετάζονται από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Τοπείρου μετά από σχετική αίτηση του γονέα/κηδεμόνα.


Αποφάσεις απαλλαγής ή μείωσης μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής προηγούμενης σχολικής περιόδου δεν ισχύουν και επανεξετάζονται με την επανεγγραφή του νηπίου για την νέα σχολική περίοδο. Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής μετά από σχετική αίτηση γονέα ή κηδεμόνα μπορεί να προχωρήσει σε επανεξέταση της αναλογούσας μηνιαίας εισφοράς αν μετά από σχετική έρευνα προκύπτει αιφνίδια, σοβαρή αλλαγή οικογενειακής ή οικονομικής κατάστασης λόγω ανώτερης βίας. Η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και περίληψη Ανακοίνωσης να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ στην ΕΞΟΧΗ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου: www.topeiros.gr. Επίσης περίληψη Ανακοίνωσης να τοιχοκολληθεί σε οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.

Καθορισμός τροφείων και συναφών ρυθμίσεων στους Παιδικούς Σταθμούς