ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), ο Δήμος Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ», ανακοινώνει τη διανομή των  παρακάτω τροφίμων , ειδών παιδικής διατροφής και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής-ΒΥΣ, σε 158 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος (αφορά οικογένειες με παιδιά έως 3 ετών ) των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου και Μύκης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

TEBA

 *Για παιδιά έως 2 ετών

**Για παιδιά 2 έως 3 ετών

*** Για παιδιά έως 1 έτους

Ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει στη διανομή των προϊόντων τη Δευτέρα 23 & Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 Ιουλίου 2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Δευτέρα 23.10.2023     : 09.00-10.30 (παζάρι Σελέρου) –Διανομή στο Δήμο Αβδήρων

Δευτέρα 23.10.2023   : 11.00-12.30 –(Εύλαλο) -Διανομή στο Δήμο Τοπείρου

Δευτέρα 23.10.2023    : 13.00-14.00 (Κέντρο Κοινότητας Σμίνθης) –Διανομή στο Δήμο Μύκης

Τρίτη 24.10.2023           : 09.00-12.00 (ΓΗΠΕΔΟ ΑΟΞ) – Διανομή στο Δήμο Ξάνθης

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

Drive Through :

Οι ωφελούμενοι στους δήμους θα προσεγγίζουν σημείο διανομής που θα τους υποδειχθεί μέσω sms, αποκλειστικά με όχημα, ακολουθώντας τους διαδρόμους εισόδου και εξόδου στο περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου:

-Να μην αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματα τους.

-Να διέρχονται από «στάσεις» όπου θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους με την επίδειξη του ΑΜΚΑ &ταυτότητας του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει, (σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου, με κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου  με βεβαίωση γνησίου υπογραφής και ταυτότητα του ετέρου προσώπου) και θα συλλέγεται η υπογραφή τους, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στους υπαλλήλους της εταιρείας διανομής  πού να τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκαζ, εντός του οχήματος). Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδο τους από τον χώρο του σημείου διανομής.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. 

Διευκρινίσεις & Πληροφορίες στα τηλ.:        Δήμος Ξάνθης    2541084458 & 2541068813

                                                                       Δήμος Αβδήρων 2541355530 & 2541355540

                                                                       Δημος Μύκης      2541080928-929 & 2541352300

                                                                       Δήμος Τοπείρου 2541352604 & 2541352606