Featured

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Εύλαλο, 31-08-2021

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                            Αριθ. Πρωτ. 4677

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 67200

ΤΗΛ     : 25413-52609

FAX     : 25413-52618

E-mail: info@topeiros.gr

Web    :http://www.topeiros.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

           ΑΠΟΦΑΣΗ 307

           Ο Δήμαρχος Τοπείρου

       Έχονταςυπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
  5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Τοπείρου , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 14.797 κατοίκους.
  6. Το γεγονός ότι στο Δήμο Τοπείρου μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
  7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Τοπείρου.

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει την κα. Βαχαρέλη Σμαράγδα του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Τοπείρου, με θητεία από 01-09-2021 μέχρι 31-08-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

  • Εποπτεία Προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Διαφάνειας

• Λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών

• Υπογραφή καταστάσεων μισθοδοσίας προσωπικού, ημερομισθίων και πάσης φύσεως αποδοχών μονίμου, εκτάκτου και εργατοτεχνικού προσωπικού και την υπογραφή αποφάσεων μεταβολών των Δημοτολογίων

• Θεώρηση βιβλίων του Δήμου, Σχολείων και άλλων διπλοτύπων που προβλέπεται από κείμενες διατάξεις και την υπογραφή βεβαιώσεων αγροτικών ακινήτων, αστικών ακινήτων και της κάθε είδους βεβαιώσεις αγροτών και καλλιεργειών

• Εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου

• Θέματα αλλοδαπών (άδειες παραμονής κλπ.)

• Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού μεγάρου

Β. Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση της αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό της, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων της.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Βαχαρέλη Σμαράγδα του Δημητρίου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τους Αντιδημάρχους κ. κ. Αγγελάκη Πασχάλη του Δημητρίου, κ. Κετίπη Αριστείδη του Δημητρίου, κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ και κ. Τζελεπάκη Θεόδωρο του Αναστασίου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται πέραν των ανωτέρω και η Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής και η υπογραφή Πιστοποιητικών Συντήρησης Συγγενών των Εργαζομένων στο Εξωτερικό.

ΣΤ. Επίσης, σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η Τέλεση Πολιτικών Γάμων που γίνεται στο Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

Ζ. Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται η υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Η. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι συνεργάζονται με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

                                                                                                          

                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

                                     ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΟΓΛΟΥ            

Κοινοποίηση: 1) Ενδιαφερόμενο

                     2)Υπηρεσίες του Δήμου Τοπείρου