ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                                      

                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  της κοινότητας Ευλάλου στο αγρόκτημα Δεκάρχου για την δημιουργία πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ