Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 02

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του Συμβουλίου, την 26/02/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής των έργων::
   - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Τοπείρου
   - Επέκταση νεκροταφείου Αβάτου
   - Κατασκευή μικρού τεχνικού στο Δ/Δ Τοξοτών
   - Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κρεμαστής
   - Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Ολβίου
2.Χαρακτηρισμός Χώρου Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Τοξοτών
3.Ακύρωση Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης
4.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2010
5. Έγκριση απολογισμών έτους 2009 των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών Δ. Τοπείρου
6. Έγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημ. έκτασης 18 στρ. στην Περιοχή Ολβίου
7. Κατάργηση Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών και σύσταση νέων
8. Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2009 Ν.Π. “Παιδικοί Σταθμοί Δ. Τοπείρου”
9. Έγκριση τροπ/σης προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 Ν.Π. “Παιδικοί Σταθμοί Δ. Τοπείρου”
10. Συναίνεση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης 4.000 τ.μ. στον οικισμό Αβάτου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων
11. Έγκριση Οικον. Ενίσχυσης αναξιοπαθούντων δημοτών Δ. Τοπείρου
12. Έγκριση οικ. ενίσχυσης Σχολικής Εφορίας Μειον. Σχολείου Κύρνου για την εκτέλεση εργασιών επισκευής - συντήρησης κτιρίου
13. Έγκριση οικ. ενίσχυσης Βακουφικής Επιτροπής Τεμένους Κεντητής για την εκτέλεση Εργασιών
14. Λήψη απόφασης για τη χρονική διάρκεια της Κυριακάτικης Αγοράς Π. Λάγος
15. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δ. Τοπείρου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Α.Ε.    

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
    ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ