Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 03

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του Συμβουλίου, την 31/03/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Τσιμεντόστρωση - Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Ευλάλου”
2. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2010
3. Έγκριση τροποποίησης Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Τ.Α. οικ. έτους 2010
4. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και διαμονής του Δημάρχου Τοπείρου
5. Χορήγηση άδειας λειτουργίας για χαρτοπαίγνια σε κατάστημα οικ. Μαγγάνων
6. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση του κ. Παπά Ιωάννη, λόγω καταστροφής της επιχείρησής του από πυρκαγιά.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ