Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9α

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 17/9/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
“Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού του Δήμου έτους 2009”
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ