Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 9β

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 17/9/2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Έργα αναπλάσεων και Συντήρησης στο Δ.Δ. Τοξοτών
β) Κατασκευή μικρών τεχνικών στο Δ.Δ. Τοξοτών
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής των έργων:
α) Έργα αντιμετώπισης επιπτώσεων έντονης βροχόπτωσης στο Δ.Δ. Ολβίου
β) Ασφαλτόστρωση Δρόμων Δ.Δ. Τοξοτών
3) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Κεντρικού Αντλιοστασίου Ύδρευσης”
4)  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ