Πρόσκληση 6ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2024

  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 12η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 10: 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                         

ΘΕΜΑ 20:1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (Εισήγηση: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)  

ΘΕΜΑ 30 :  Ορισμός χρηστών του Δήμου Τοπείρου στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής και αυτοματοποίησης της Τράπεζα Πειραιώς WINBANK. (Εισήγηση: Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).   

ΘΕΜΑ 40 : Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Τοπείρου και καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού μηνιαίου ορίου κλήσεων. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).                                                                    

ΘΕΜΑ 50: Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Μαγγάνων-Ερασμίου Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης).  

ΘΕΜΑ 60:  Επιλογή και εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τοπείρου για την β΄φάση του σχολικού έτους 2023-2024. (Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 70 :  Ορισμός Εκπροσώπων ως Μελών της Επιτροπής Αδείας Εγκατάστασης οικημάτων εκδιδομένων επί αμοιβής προσώπων στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ