Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (03)

Εύλαλο, 24/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: 2978

 

Προς:
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρους των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσ. Τοπικής Κοινότητας.

Κοινοποίηση:
1) ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
2) Μ.Μ.Ε. ν. Ξάνθης
3) Νομικό Σύμβουλο Δήμου

Θέμα: Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28/03/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011 του Δήμου Τοπείρου»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ