Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (07)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27/05/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω κατεπείγοντα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συμμετοχή του Δήμου (συμπράττων φορέας) στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με υποψήφιο δικαιούχο.
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2011.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ