Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (08)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2006»

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΥΡΟΣΤΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ