ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  της κοινότητας Εξοχής και στα αγροκτήματα ΒΑΝΙΑΝΟΥ,ΚΟΣΣΟΥ,ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ

  

 α)  Aγρόκτημα Βαννιάνου με σύνολο έκτασης:   376,974 τ.μ.  

 β) Aγρόκτημα Κοσσού  με σύνολο έκτασης:      157,570 τ.μ.

 γ) Aγρόκτημα Πρασινάδας με σύνολο έκτασης: 482,138 τ.μ.

    
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) στο Ευλαλο στις:

1)    23 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη για το Αγρόκτημα Βανιάνου .Ώρα υποβολής των δικαιολογητικών και έναρξης υποβολής των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.µ έως 13:00 π.µ, ενώπιον της  Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

2)    24 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή για το Αγρόκτημα Κοσσου,Πρασινάδας. Ώρα υποβολής των δικαιολογητικών και έναρξης υποβολής των προσφορών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ορίζεται η 11:00 π.µ έως 13:00 π.µ, ενώπιον της  Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ