ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 03/05/2023 έως 09/05/2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου, στο Γραφείο Δημάρχου στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στο Εύλαλο Ξάνθης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2023

ΑΙΤΗΣΗ