38η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 20 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξουσιοδότηση και παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, ήτοι προς τον Δικηγόρο Ξάνθης κ. Παύλο Καραβέλη, όπως, κατά την δικάσιμο της 23ης Οκτωβρίου 2020 ή όποτε αυτή μετ΄ αναβολή ορισθεί, παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης (Διαδικασία Τακτική) και εκπροσωπήσει τα νόμιμα συμφέροντα του Δήμου μας».

***Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την δια ζώσης σύγκλιση των συλλογικών οργάνων, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής Υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23-05-2020(Β’1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.***