ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων της δημοτικής Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου στα αγροκτήματα ΔΕΚΑΡΧΟ,Π.ΟΛΒΙΟ,ΚΥΡΝΟ,ΟΡΦΑΝΟ

Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων