ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ INTERREG "E-SOHECA''

Με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020,ηΣυνάντηση και Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου: «e-Social Health Care», με ακρωνύμιο «e-SOHECA», το οποίο είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020, και το οποίο βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης (καθώς πήρε μια μικρή παράταση), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.

Οι δράσεις του έργου επικεντρώνονται στην Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και Λογισμικού, εγκατάσταση εξοπλισμού στα σημεία Κοινωνικής Φροντίδας,διάθεση εξοπλισμού σε Πολιτιστικούς – Αθλητικούς συλλόγους στη διασυνοριακή περιοχή της Βουλγαρίας με την Ελλάδα, με την παροχή στήριξης στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων και με τη δημιουργία ενός κοινού εργαλείου για την προώθηση και ανάπτυξη της κοινωνικής πρόνοιας και της καλύτερης εξυπηρέτησης όλων των δημοτών σε θέματα υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Νέστου, συμμετείχαν δια των εκπροσώπων τους, όλοι οι δικαιούχοι/εταίροι του έργου από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ήτοι αντιπροσωπεία του Δήμου Zlatograd της Βουλγαρίας με το Δήμαρχό τους, οι Δήμαρχοι Τοπείρου και Νέστου, κ. Μίχογλου Θωμάς και Σάββας Μιχαηλίδης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Τοπείρου κ.Ψεμματάς Δημήτριος και κ.Βαχαρέλη Σμαράγδα, με εκπροσώπους βασικών σημείων spot και γραφείων Κέντρων Κοινότητας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Δήμων.

Περνόντας πλέον σε φάση ολοκλήρωσης του έργου, η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, μας έδωσε τη δυνατότητα να υποβάλλουμε πρόταση επέκτασης, την οποία συζητάμε με το Σύμβουλο Διαχείρισης του έργου, την εταιρεία ΠΛΕΓΜΑ.

Βασικός στόχος της νέας πρότασης είναι:

  • Εκσυγχρονισμός Ιατρείων
  • Νέος εξοπλισμός για τη λειτουργία του Συστήματος
  • Σύστημα Τηλεϊατρικής

Ο Σύμβουλος ήδη κάνει Έρευνα Αγοράς για το σύστημα Τηλεϊατρικής, ενώ παράλληλα ο Δήμος μας καταγράφει τις ανάγκες για τον εκσυγχρονισμό των Ιατρείων του, στα πλαίσια της παράτασης που έχει δοθεί μέχρι και τις 20 Απριλίου του 2020.

                            Γραφείο Τύπου Δήμου  

P1160803 F

P1160804 F

                         

P1160805 F