Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του Συμβουλίου, την 26/04/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2010 2. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων: - Αποκατάσταση Δημοτικού Κτηρίου (Σχολείου) στον οικισμό Τοξοτών - Αναπλάσεις Χώρων Οικισμού Μαγγάνων 3. Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου για την εβδομαδιαία εφημερίδα “ΤΟΛΜΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ” 4. Οικονομική ενίσχυση σε πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου 5. Οικονομική ενίσχυση Σχολικής Εφορίας Μειονοτικού Σχολείου Εξοχής για εκτέλεση εργασιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ