Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 05

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας καλεί να συμμετέχετε στις εργασίες του Συμβουλίου, την 31/05/2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Β' τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2010 του Ν.Π. “Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Τοπείρου”
2. Έγκριση απολογισμού Οικ. Έτους 2009 του Ν.Π. “ΚΑΠΗ Δήμου Τοπείρου”
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2010 Δήμου Τοπείρου
4. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Αποκατάσταση - Κατασκευή Οδοστρωμάτων στο Δ. Τοπείρου”
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: “Συμπληρωματικές Εργασίες Διαμόρφωσης Χώρου Γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας Δ. Τοπείρου”
6. Θεσμοθέτηση μιας (1) θέσης πρακτικής άσκησης για σπουδαστές ΤΕΙ
7. Χρηματικές επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς - αθλητικούς φορείς του Δήμου
8. Χρηματιστικές επιχορηγήσεις σε Εκκλησιαστικές Επιτροπές Ιερών Ναών του Δ. Τοπείρου
9. Χρηματικές Επιχορηγήσεις σε Βακουφικές Επιτροπές Τεμένων του Δήμου Τοπείρου.
10. Έγκριση Εξόδων Κίνησης της υπαλλήλου του Δήμου Τοπείρου κας Μάτης Σοφίας για την συμμετοχή της σε Σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ