Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 06

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου σας καλεί να συμμετέχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30/06/2010, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών των έργων:
• Ασφαλτόστρωση Δρόμων Δ.Δ. Τοξοτών
• Έργα Αντιμετώπισης Επιπτώσεων Έντονης Βροχόπτωσης στο Δ.Δ. Ολβίου
2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής του έργου:
• Χώρος πολλαπλών χρήσεων στον οικισμό Παλαιού Αβάτου
3. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
• Ανάπλαση Πλατείας Κύρνου
• Κατασκευή Αποδυτηρίων στο Γήπεδο Μ. Ορφανού
• Εγκατάσταση & Αντικατάσταση Φωτιστικών Πολύς στα Δ.Δ. Αβάτου & Εξοχής
• Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικ. Ερασμίου
• Αποκατάσταση – Κατασκευή Οδοστρωμάτων στον Δ. Τοπείρου
4. Χαρακτηρισμός χώρου Δημοτικού Σχολείου Δασοχωρίου για την λειτουργία χώρου αναψυχής - εμπορικού καταστήματος.
5. Έγκριση τροπ/σης  προϋπ/σμού Δήμου οικ. Έτους 2010
6. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς φορείς του Δήμου
7. Επιχορήγηση στον Ιερό Ναό Κυψέλης για εκτέλεση εργασιών
8. Παραχώρηση έκτασης 50 τ.μ. για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον οικισμό Εξοχής, σύμφωνα με απόφαση του Τοπ. Συμβουλίου Εξοχής
9. Έγκριση εξόδων κίνησης και διαμονής Δημάρχου
10. Έγκριση της υπ' αριθ. 22/21-6-2010 απόφασης του Ν.Π. “Παιδικοί Σταθμοί Δ. Τοπείρου” για την επικαιροποίηση της υπ' αρ. 1/10 αποφάσεως του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
11. Ορισμός και συγκρότηση Σχολ. Επιτροπών Ν.Π.:
α) Σχολική Επιτροπή 6/θέσιου Δημ. Σχολείου Ερασμίου
β) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγ. Ερασμίου
γ) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγ. Μαγγάνων
δ) Σχολική Επιτροπή Νηπιαγ. Κύρνου
12. Έγκριση εξόδων φιλοξενίας Επάρχου Κεσσάνης και εκπροσώπων - μελών Επιμελητηρίου Κεσσάνης, κατά την επίσκεψή τους στο Δ. Τοπείρου

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΗΛΙΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ