Featured

Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου

Θ   

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. (327)

Θέμα:    Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου

Ο Δήμαρχος Τοπείρου

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ. 2 του Ν. 4623/2019.

3.Την υπ' αριθμόν 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Τοπείρου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019.

4.Τις υπ' αριθ. 307/31-08-2021 και 310/31-08-2021 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού της κα. Βαχαρέλη Σμαράγδας του Δημητρίου και του κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ ως Αντιδημάρχους.

5.Την αρ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6.Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου θα ασκήσω ο ίδιος.

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

 

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη θα προεδρεύσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ως μέλη της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κα. Βαχαρέλη Σμαράγδα του Δημητρίου και κ. Χαλήτ Ογλού Μουμίν του Χαλήτ.

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΈΙΑ».

 

Ορισμός Αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τοπείρου