Featured

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
 
               ΑΠΟΦΑΣΗ 326
 
                  Ο Δήμαρχος Τοπείρου
 
            Έχονταςυπόψη:
 
Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του αρ. 2 του Ν. 4623/2019.
Την υπ’ αριθμόν 22/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Τοπείρου που διενεργήθηκαν την 26η-05-2019.
Τις υπ’ αριθ. 307/31-08-2021 και 308/31-08-2020 αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού της κα.Βαχαρέλη Σμαράγδας του Δημητρίου και του κ. Αγγελάκη Πασχάλη του Δημητρίου ως Αντιδημάρχους.
Την αρ. 90/59849/21-08-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετική με τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του ότι καθήκοντα Προέδρου, θα ασκήσω εγώ ο ίδιος.
                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Ο Δήμαρχος Τοπείρου Μίχογλου Θωμάς του Ιωάννη θα προεδρεύει την Οικονομική Επιτροπή και ως μέλη της οικονομικής επιτροπής ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι κα. Βαχαρέλη Σμαράγδα του Δημητρίουκαι κ. Αγγελάκης Πασχάλης του Δημητρίου.
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 2021