Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2023-2024

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων (πλήρουςκαι μερικής 3ωρης απασχόλησης), της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Α._ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΜΕΡΙΚΗΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_2023_1

Β._ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΛΗΡΟΥΣ_ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ_2023