Πίνακες προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής 3ωρης απασχόλησης της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_2023-2024