ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τοπείρου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στον οικισμό Ευλάλου, ημέρα Δευτέρα τις 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έκδοση Παγίας Προκαταβολής έτους 2020 και ορισμός διαχειριστή της».

ΘΕΜΑ 2ο: «Συμμετοχή υπαλλήλου σε online σεμινάριο (ΤΑΠ)».