ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: Κιοσσές Ιωάννης

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00

ΤΗΛ: 2541041220                                                                                             

E-mail:oilonom@topeiros.gr

Web    :http://www.topeiros.gr

Εύλαλο, 23/02/2023

                                  Αριθ. Πρωτ.:895

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του         Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
  3. Τις διατάξεις του άρθρ.54 του Ν.4662/2020 και τις διατάξεις του άρθρ.26 του Ν. 4735/2020.
  4. Την υπ’ αριθμ. 718/16-02-2023 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τοπείρου.
  5. Την υπ’ αριθμ. 14/826/21-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΩΚΩΗΨ-8ΓΡ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης και ειδικότερα ενός (1) ατόμου για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας ως εξής :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα και χορούς στον Δήμο Τοπείρου 2023

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου προσκαλεί όσους θέλουν να περάσουν την ημέρα τους σε έναν τόπο με μοναδικά πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία, στην καρδιά ενός φυσικού παραδείσου της κοιλάδας του ποταμού Νέστου να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις για τα Κούλουμα στους οικισμούς του Δήμου Τοπείρου.

«Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, της σωματικής και πνευματικής μας κάθαρσης και αποτελεί μια καλή αφορμή για ατομική, συλλογική και κοινωνική κάθαρση. Την χρειαζόμαστε όλοι μας για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που σχεδιάζουμε και ονειρευόμαστε».

Η μέρα αυτή θα τιμηθεί δεόντως με δωρεάν κρασί, σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνα, φασολάδα και άλλα πολλά τοπικά εδέσματα τα οποία προετοιμάζονται από τους Συλλόγους παράλληλα με παραδοσιακό λαϊκό γλέντι στους οικισμούς ΑΒΑΤΟ, ΜΑΓΓΑΝΑ, ΕΡΑΣΜΙΟ, ΟΛΒΙΟ ,ΓΑΛΑΝΗ και ΘΑΛΑΣΣΙΑ.

Τοπική Κοινότητα Αβάτου :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην πλατεία του χωριού από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΒΑΝΤΕΣ»

Τοπική Κοινότητα Ερασμίου :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στο Πνευματικό κέντρο Ερασμίου με ζωντανή μουσική από την Πολιτιστική Στέγη « Γ. Βιζυηνός» και τον Σύλλογο Γυναικών « ΓΑΙΑ»

Τοπική Κοινότητα Γαλάνης :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου Γαλάνης από τον Πολιτιστικό σύλλογο Γαλάνης.


Τοπική Κοινότητα Μαγγάνων :

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Μαγγάνων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Μαγγάνων και την αθλητική ομάδα «ΘΥΕΛΛΑ ΜΑΓΓΑΝΑΩΝ» θα διοργανώσουν γιορτή στην πλατεία του χωριού με ζωντανή μουσική.

Τοπική Κοινότητα Ν. Ολβίου:

Ο πολιτιστικός Σύλλογος Ν. Ολβίου διοργανώνει την εκδήλωση στην Κεντρική πλατεία του χωριού με παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι.

Τοπική Κοινότητα Tοξοτών :

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν το πρωί στην πλατεία της Θαλασσιάς από τον «Α.Σ. Αναγέννηση Θαλασσιάς»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμος Τοπείρου ενισχύει με ιατρικό εξοπλισμό δομές υγείας της περιοχής μας

Ο Δήμος Τοπείρου στο πλαίσιο του έργου e-SOHECAπου είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα INTERREGΕλλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 προχώρησε στην δωρεά εξοπλισμού σε δομές υγείας της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ενισχύονται τα τοπικά ιατρεία στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό. Παράλληλα, έπειτα από σύμφωνη γνώμη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης παραδόθηκε ιατρικός εξοπλισμός στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων, το οποίο εξυπηρετεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού που κατοικεί και δραστηριοποιείται στον Δήμο Τοπείρου.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να ενισχύει με διάφορες ενέργειες την λειτουργία δημοσίων δομών, διεκδικώντας την αναβάθμισή τους και την ανάπτυξη νέων για την μείωση των υγειονομικών ανισοτήτων και την παραμονή του πληθυσμού στην περιοχή μας. Η βιωσιμότητα των προσπαθειών μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στις δημόσιες δομές υγείας στην περιοχή μας, ενισχύεται μέσω του έργου e-SOHECA. Με το συγκεκριμένο έργο τονώνεται η αίσθηση ασφάλειας για θέματα υγείας και δίνεται προστιθέμενη αξία στην δράση των τοπικών ιατρείων του Δήμου μας και του Κέντρου Υγείας Αβδήρων, με τη διάθεση ειδών σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού».

Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας για τις σεισμόπληκτες περιοχές σε Τουρκία και Συρία από τον Δήμο Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος συνδράμει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες στις χώρες της Τουρκίας και της Συρίας,που επλήγησαν πρόσφατα από τα φονικά χτυπήματα του εγκέλαδου.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου δήλωσε: «Ο Δήμος μας σε συνεννόηση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜ-Θ, την ΚΕΔΕ και τις εθνικές αρχές της χώρας μας συμμετέχει στην προσπάθεια υποστήριξης των συνανθρώπων μαςσε Τουρκία και Συρία, αναγνωρίζοντας την τεράστια ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσε ο καταστροφικός σεισμός. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε φορείς και συλλόγους της περιοχής μας, στα σχολεία και στους πολίτες οι οποίοι στο πνεύμα της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού, συμβάλουν στην συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών πρώτης ανάγκης προς ενίσχυση των κατοίκων στις πληγείσες από το φονικό σεισμό περιοχές».

Τις επόμενες ημέρες συνεχίζεται στο Δημαρχείο Τοπείρου η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης όπως κουβέρτες, παπλώματα, σκηνές, φαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα μακράς διαρκείας τα οποία θα αποσταλούν στις δύο χώρες.

Πρόσκληση 2ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη καιώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10: 1η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2023. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 20: 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 30 : Έγκριση έκθεσης απολογισμού εσόδων- εξόδων  Δ΄ τρίμηνο 2022.(Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 40: Απόδοση Α΄ Κατανομής για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2023 στο ΝΠΔΔ Α/ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στο ΝΠΔΔ Β/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τοπείρου, στις Σχολικές Εφορίες.(Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 50 : Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).      

ΘΕΜΑ 60 : Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την κατασκευή   πρόχειρου καταλύματος για τον ενσταβλισμό ζώων στην Κοινότητα Ευλάλου, στο Αγρόκτημα ΟΡΦΑΝΟΥ.(Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).      

ΘΕΜΑ 70 : Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης με δημοπρασία για την δημιουργία σταυλικής εγκατάστασης   στην Κοινότητα Ευλάλου, στο Αγρόκτημα ΔΕΚΑΡΧΟΥ. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).      

ΘΕΜΑ 80 : Καθορισμός οργάνου διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, του χρόνου έναρξης και λήψης της αρδευτικής περιόδου, του αριθμού των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, και του τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 1 και 2 του Β.Δ. 28.3/15-4-1957. (Εισήγηση: Δήμαρχος).

ΘΕΜΑ 90 : Ενημέρωση Ετήσιου Απολογισμού 2022 και Προγραμματισμού 2023 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).      

ΘΕΜΑ 100 : Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Τοπείρου (Σχέδιο ΒΟΡΕΑΣ) (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).      

ΘΕΜΑ 110 : Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Τοπείρου (Σχέδιο ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ) . (Εισήγηση: Γενικός Γραμματέας).      

ΘΕΜΑ 120 : Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου καιΟλοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) . (Εισήγηση: Δημήτριος Ψεμματάς).    

ΘΕΜΑ 130 :Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. “Π.Π.Α.Π.” Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης).    

ΘΕΜΑ 140 : Έγκριση 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης με Δ.Ε.Π.ΑΝ. για την Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Τοπείρου με σκοπό την εναρμόνιση της Τεχνικής Υπηρεσίας στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση έργων. (Εισήγηση: Δήμαρχος).      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), ο Δήμος Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ» ανακοινώνει τη διανομή των παρακάτω τροφίμων και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής-ΒΥΣ, σε 3.753 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος (αφορά 7.944 μέλη) των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου & Μύκης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (1 LITRO)
2 ΑΛΕΥΡΙ (1KG)
3 ΦΑΚΕΣ (500 GR)
4 ΦΑΣΟΛΙΑ (500 GR)
5 ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR)
6 ΖΑΧΑΡΗ (1 ΚG)
7 ΡΥΖΙ (500 GR)
8 ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 GR)
9 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500 GR)
10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ (410 GR)
11 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ (1 KG)
12 ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ (1300 GR-2000 GR)
13 ΦΕΤΑ (500 GR)
14 ΓΡΑΒΙΕΡΑ (500 GR)
15 ΜΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG)
16 ΠΑΤΑΤΕΣ ( ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 KG
17 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΛΙΤΡΟ)
18 ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (400 ML)
19 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (400 ML)
20 ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ (100 ML)
21 ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΡΟΥΧΩΝ 55 ΜΕΖΟΥΡΕΣ
22 ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΑΚΑ (90 GR)
23 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)

Για την αποφυγή συνωστισμού και τήρησης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης των ιώσεων, ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει στη διανομή τους από τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Δευτέρα 13.02.2023, διανομή στο Δήμο Αβδήρων (σημείο διανομής ΣΕΛΕΡΟΥ-παζάρι).

Τρίτη 14.02.2023, διανομή στο Δήμο Αβδήρων (σημείο διανομής ΓΕΝΙΣΕΑΣ-Γήπεδο ποδοσφαίρου).

Τετάρτη 15.02.2023 & Πέμπτη 16.02.2023 διανομή στο Δήμο Μύκης

Πέμπτη 16.02.2023 & Παρασκευή 17.02.2023 διανομή στου Δήμο Τοπείρου

Δευτέρα 20.02.2023 , Τρίτη 21.02.2023, Τετάρτη 22.02. 2023, Πέμπτη 23.02.2023 και Παρασκευή 24.02.2023 , διανομή στο Δήμο Ξάνθης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Drive Through

Οι ωφελούμενοι σε όλους του Δήμους  θα προσεγγίζουν σημείο διανομής που θα τους υποδειχθεί μέσω sms, αποκλειστικά με όχημα ακολουθώντας τους διαδρόμους εισόδου και εξόδου στο περιβάλλοντα χώρο, προκειμένου:

-Να μην αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματα τους.

-Να διέρχονται από «στάσεις» όπου θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους με την επίδειξη του ΑΜΚΑ & ταυτότητας του μέλους της αίτησης  που παραλαμβάνει, (σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου με κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου  με βεβαίωση γνησίου υπογραφής και ταυτότητα του ετέρου προσώπου) και θα συλλέγεται η υπογραφή τους υποδεικνύοντας ταυτόχρονα στους υπαλλήλους της εταιρείας διανομής  πού να τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκαζ, εντός του οχήματος). Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδο τους από τον χώρο του σημείου διανομής.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS.

Διευκρινίσεις & Πληροφορίες στα τηλ.: 

Δήμος Ξάνθης    2541084458 & 2541068813

Δήμος Αβδήρων 2541355530 & 2541355540

Δημος Μύκης      2541080928-929 & 2541352300

                                                           

Δήμος Τοπείρου 2541352604 & 2541352606

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Δ/νση: Εύλαλο Ν. Ξάνθης - TK 67200
Τηλ: +30 2541352613
FAX: +30 2541352618
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 
Web: http://www.topeiros.grΕύλαλο 09-02-2023
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ
 
Στο Εύλαλο σήμερα την 9η Φεβρουαρίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τοπείρου (Ταχ. Δ/νση: Εύλαλο – Ν. Ξάνθης Τ.Κ. 67200) από τον υπάλληλο του Δήμου Τοπείρου, Γεώργιο Γρηγοριάδη, παρουσία του υπαλλήλου Δημητρίου Καραμητσίδη ,  με το παρόν πρακτικό αναρτήθηκαν:
 
 
 
 
ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
1. Γεώργιος Γρηγοριάδης
2. Δημήτριος Καραμητσίδης

Ανθρωπιστική βοήθεια για τις σεισμόπληκτες περιοχές σε Τουρκία και Συρία από τον Δήμο Τοπείρου

Ο Δήμος Τοπείρου σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος καλεί όλους τους πολίτες να συνδράμουν για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στα θύματα και τους πληγέντες στις χώρες της Τουρκίας και της Συρίας, που επλήγησαν πρόσφατα από τα φονικά χτυπήματα του εγκέλαδου.

Για το σκοπό αυτό τις επόμενες ημέρες συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης όπως κουβέρτες, παπλώματα, σκηνές, φαρμακευτικό υλικό και τρόφιμα μακράς διαρκείας τα οποία θα αποσταλούν άμεσα στις δύο χώρες, σε συνεννόηση πάντα με την ΠΕΔ, την ΚΕΔΕ και τις εθνικές αρχές της χώρας μας.

Σημεία συγκέντρωσης από τις 8.30 π.μ. έως και τις 14.30 μ.μ. καθημερινά:

-   Δημαρχείο Τοπείρου, Εύλαλο Ν. Ξάνθης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΞΟΤΕΣ)

Λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του υδατόπυργου υδροδότησης Κοινότητας Τοξοτών, αυτήν την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και από τις 8.30 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ., θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην Τοπική Κοινότητα  Τοξοτών.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους της περιοχής για την κατανόησή τους.

Πρόσκληση 1ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τοπείρου, σας καλεί να συμμετέχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη καιώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο),σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 10:Εγγραφή του Δήμου Τοπείρου ως συνδρομητή στις εφημερίδες του Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 20:Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2023. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος)

ΘΕΜΑ 30 :Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών αυτών στην επιτροπή που πραγματεύεται  θέματα του Γενικού Κανονισμού Λιμένα 20 «Ταχύπλοα ( ταχυκίνητα ) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής ( ΦΕΚ 444Β΄/ 26-04-1999) ». (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 40 :Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και του νόμιμου αναπληρωτή του για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.(Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).      

ΘΕΜΑ 50 :Έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης, του αγροτεμαχίου 135-140 του αναδασμού Ν. Ολβίου με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Α, σε δημοτική οδό προς οικισμό Ν. Ολβίου που συμβάλει με την επαρχιακή οδό υπ’ αριθμόν 7 Τοξόται – Εύλαλο – Ζηλωτή στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ολβίου του Δήμου Τοπείρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση εγκαταστάσεων εφοδιαστικής (Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής) για την εταιρία «SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». (Εισήγηση: Ιωάννης Σιαμίδης).      

ΘΕΜΑ 60 : Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ » «ΚΠΦΑ» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Δημήτριος Ψεμματάς).      

ΘΕΜΑ 70 : Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός Περιβάλλον» «ΠΠΑΠ» Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης).      

ΘΕΜΑ 80 : Επαναπροσδιορισμός των εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου και αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κοινωνική Φροντίδα Προστασία Αλληλεγγύη » Δήμου Τοπείρου (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).      

ΘΕΜΑ 90 : Έγκριση μετάβασης στον Δήμο Τοπείρου κλιμάκιο εθελοντών ιατρών και νοσηλευτών των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής Ανοιχτή Αγκαλιά προκειμένου να διενεργηθούν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).      

                                                                                                                              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου