ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχου

          Ο Δήμαρχος Τοπείρου

      Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Δελτίο Τύπου για την κατανομή των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής αρχής στις θέσεις ευθύνης του Δήμου και των τομέων δράσης του.

Ανακοινώνουμε σήμερα, την απόφαση του Δημάρχου Θωμά Μίχογλου για την κατανομή των δημοτικών συμβούλων της δημοτικής αρχής στις θέσεις ευθύνης του Δήμου και  των τομέων δράσης του.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου, δήλωσε χαρακτηριστικά:  «Με αίσθημα ευθύνης έναντι της ιστορίας και των δυνατοτήτων του τόπου μας, ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις του Δήμου, με στόχο την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη του.  Με σεβασμό στη βούληση των συνδημοτών μας, όπως αποτυπώθηκε στο αποτέλεσμα των εκλογών του Οκτωβρίου, συνεχίζουμε την συλλογική προσπάθεια για έναν ισχυρό Δήμο Τοπείρου. Με ανάδειξη των δυνατοτήτων καθενός και καθεμιάς, ώστε να διασφαλίσουμε για τους συνδημότες μας σύγχρονη διοίκηση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

gyn1

gyn2

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διακηρύττει φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης  της κοινότητας Εξοχής και στα αγροκτήματα ΒΑΝΙΑΝΟΥ,ΚΟΣΣΟΥ,ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ

  

 α)  Aγρόκτημα Βαννιάνου με σύνολο έκτασης:   376,974 τ.μ.  

 β) Aγρόκτημα Κοσσού  με σύνολο έκτασης:      157,570 τ.μ.

 γ) Aγρόκτημα Πρασινάδας με σύνολο έκτασης: 482,138 τ.μ.

    
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) στο

ΑΝΑΚΟΙNΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, ο Δήμος Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ», ανακοινώνει τη διανομή των παρακάτω αδιάθετων αποθεμάτων τροφίμων και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής-ΒΥΣ», ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ σε 878 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου & Μύκης, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

α) σε οικογένειες με τρία  μέλη:

ΓΡΑΒΙΕΡΑ (500 GR),

ΖΑΧΑΡΗ (1 KG),

ΦΕΤΑ (500 GR),

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ (500 GR),

ΑΛΕΥΡΙ (1KG),

ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500 GR),

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Untitled

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ)  ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

          Έχοντας υπόψη,

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΑ 2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), ο Δήμος Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ», ανακοινώνει τη διανομή των  παρακάτω τροφίμων , ειδών παιδικής διατροφής και προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής-ΒΥΣ, σε 158 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος (αφορά οικογένειες με παιδιά έως 3 ετών ) των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου και Μύκης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

TEBA

 *Για παιδιά έως 2 ετών

**Για παιδιά 2 έως 3 ετών

*** Για παιδιά έως 1 έτους

Ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει στη διανομή των προϊόντων τη Δευτέρα 23 & Την

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΒΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-2023

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), ο Δήμος Ξάνθης ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ», ανακοινώνει τη διανομή των παρακάτω τροφίμων, σε 3.245 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος (αφορά 6.548 μέλη)  των Δήμων Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου, Μύκης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

2025

Για την αποφυγή συνωστισμού και τήρησης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης των ιώσεων,

ο Δήμος Ξάνθης θα προχωρήσει στη διανομή τους από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου έως και

την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Δευτέρα 11.09.2023 (Παζάρι Σελέρου) & Τρίτη (Γήπεδο Γενισέας) 12.09.2023, διανομή

Πίνακες προσληπτέων για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024

Πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής 3ωρης απασχόλησης της Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024.

ΤΕΛΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ_2023-2024

Υποκατηγορίες

Ηχογραφραφήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

ekloges

Όλα όσα χρειάζεσαι για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

Όλες οι Εγκύκλιοι, οι ΚΥΑ και οι Αποφάσεις για τις εκλογές

Εκλογές στη σελίδα του ΥΠΕΣ: ekloges.ypes.gr

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Συνδυασμοί

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 


 

ΝΕΟ! Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α