Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΔΑ: Ψ1ΑΛΩΗΨ-8Φ7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΔΑΜ: 20PROC007799192
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
ΕΥΛΑΛΟ 67200,
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5870/30-11-2020
                                                              
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Ο  Δήμαρχος του Δήμου  Τοπείρου προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ» προϋπολογισμού 164.040,16 € με ΦΠΑ 24%, για τις ανάγκες του Δήμου Τοπείρου και των νομικών του προσώπων και με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό κατά λίτρο επί τοις εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους λιανικής  (χωρίς Φ.Π.Α.) την  ημέρα παράδοσής του, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων (http://www.fuelprices.gr) και για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάση τιμής. Μπορούν να κατατεθούν προσφορές για το σύνολο της δαπάνης για κάθε ομάδα ξεχωριστά. 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2 τη διακήρυξης. 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23/12/2020 και ώρα: 14:00 μ.μ.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης μη  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τα εκάστοτε προσφερόμενα  είδη.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Τοπείρου στο Εύλαλο και στο τηλέφωνο 2541068472 και στο email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">
Αναλυτικά τεύχη θα είναι διαθέσιμα δωρεάν μέσω της πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και στην σελίδα του Δήμου Τοπείρου http://www.topeiros.gr/portal/
                                                  
ΕΥΛΑΛΟ 30/11/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
 
 
 
 
Μοναδικός Κωδικός - ΑΔΑΜ : 20PROC007361949
 

Διανομή του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ)

                                                

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ), ο Δήμος Ξάνθης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ξάνθης με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ–ΖΩ», θα διανείμει τα παρακάτω προϊόντα σε 4.069 ενεργούς δικαιούχους του προγράμματος, των Δήμων Ξάνθης (2.663), Αβδήρων (646), Τοπείρου (371) & Μύκης (389):

1.ΠΑΤΑΤΕΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3KG) 2.EΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4ΚG) 3.ΖΥΜΑΡΙΚΑ (500GR)

4.ΚΑΣΕΡΙ ΠΟΠ (500GR) 5.MΗΛΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2KG) 6.ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2KG).

Για την αποφυγή συνωστισμού και τήρησης των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του ιού, η διανομή θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 7 έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

Δευτέρα 07.12.2020 – Τρίτη 08.12.2020 – Τετάρτη 09.12.2020, Πέμπτη 10.12.2020, Παρασκευή 11.12.2020 διανομή στο Δήμο Ξάνθης

Τετάρτη 09.12.2020, Πέμπτη 10.12.2020, Παρασκευή 11.12.2020 διανομή στους Δήμους Μύκης, Αβδήρων & Τοπείρου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Κατ οίκον

Στην περίπτωση αυτή οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με sms για την ημερομηνία και το πλαίσιο ωρών πραγματοποίησης της παράδοσης. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τα προϊόντα στη Δ/νση κατοικίας τους, από εταιρεία διανομής με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει, και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου, με επιπλέον κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από αρμόδια ΑρχήΗ Εξουσιοδότηση εάν δε φέρει βεβαίωση γνησίου υπογραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του εξουσιοδοτούντος Ωφελούμενου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ του. Κατά τη ταυτοποίηση και παραλαβή παρακαλούνται οι δικαιούχοι: α) να φορούν μάσκα β) να υπογράφουν στο έντυπο πρακτικό διανομής με δικό τους στυλό γ) να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στα θυροτηλέφωνα της οικείας τους.

Drive Through

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της οικείας μέσω της αναγραφόμενης διεύθυνσης (π.χ. χωριά και οικισμοί χωρίς ονόματα οδών) οι ωφελούμενοι θα προσεγγίζουν σταθερό σημείο διανομής που θα τους υποδειχθεί μέσω τηλεφωνικής κλήσης, αποκλειστικά με όχημα και φορώντας μάσκα ακολουθώντας δύο διαμορφωμένες στάσεις, προκειμένου:

-Να μην αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματα τους.

-Να διέρχονται από την πρώτη, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους από υπαλλήλους της εταιρείας διανομής, με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει, (και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του ιδίου όπως αναλυτικά περιγράφεται και ανωτέρω), και από τη δεύτερη για να συλλέγεται η υπογραφή τους από τους υπαλλήλους της εταιρείας διανομής, υποδεικνύοντάς τους ταυτόχρονα πού να τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκαζ, εντός του οχήματος). Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδο τους από το χώρο του σημείου διανομής.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων, αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί τηλεφωνικά.                           Διευκρινίσεις & Πληροφορίες στα τηλ.: Ξάνθη 2541084458

‘Αβδηρα 2541355530/531 - Τόπειρος 2541352604/617 - Μύκη 2541080928/929

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ

του ΤΕΒΑ

            

    

                             ΤΕΒΑ / FEAD

               ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ

                            Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                               προς τους Απόρους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών -Αρ πρωτ 5942/3-12-2020

Ο Δήμαρχος Δήμου Τοπείρου

         Έχοντας υπόψη,

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’ /07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του             Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’ /11-5-2015) και παρ.2 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 102/τ.Α’ /26-8-2015).
 3. Την υπ’ αριθμ. 103/5728/20-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΔΝΨΩΗΨ-7ΘΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , περί πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών-πρόσκαιρων αναγκών.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’) περί υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα δύο (2) ατόμων για αντιμετώπιση εποχικών κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών προς κάλυψη των αναγκών των Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΕ Εργατών

Γενικών Καθηκόντων

1

1.Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για   τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

Δύο (2) μήνες
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΕ ή ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται   για     τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/07.

Δύο (2) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα)

3. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007.

4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 2. Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ (όπου απαιτείται ως ανωτέρω).
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 και ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ.2 του Ν.2190/1994.
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 7. Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 8. Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου ΙΚΑ (ΑΜΑ).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Τοπείρου, Ταχ. Δ/νση Εύλαλο Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία πέντε ( 5 ) εργασίμων ημερών και συγκεκριμένα από Παρασκευή 04-12-2020 έως Πέμπτη 10-12-2020 στoν αρμόδιoυπάλληλο Κιοσσέ Ιωάννη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

 

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΔΗΜΟΣ TΟΠΕΙΡΟΥ  

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

 

 

 

ΘΕΣΕΙΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών έτους 2020

 

ΠΡΟΚΗΡYΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Ι.Δ.Ο.Χ.

..………/……..…

 
 
(Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)  

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑ:

 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:   ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:       (αριθμητικώς) ΦΥΛΟ Άνδρας   Γυναίκα:  
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:                  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:                  
ΟΔΟΣ : ΑΡ. ΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝ.     Τ.Κ.                  
                                   

                                                                                                                                                                                                            

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:       e-mail:  
(με κωδικό)                        

Συν/να:

1. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας  

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

οικογενειακής κατάστασης

 
4.Φ/ο βιβλ. Τραπεζικού λογ/σμού  
5.Βεβαίωση για αριθμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ  

6. Βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (ΑΜΑ)

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση της προκήρυξης, και ότι δε διώκομαι ποινικά .

     
   
 
     
           

 

             Υπογραφή υποψηφίου                                                          Ημερομηνία . . . . . . . . . .

44η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του ν.4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ) τις με αριθ. 18318/13-03-2020 και με αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67 του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 4η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., δια περιφοράς, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τοπείρου και ΔΕΥΑ Κομοτηνής για την υλοποίηση της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ».

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την δημόσια σύμβαση «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)», ΟΜΑΔΑ Α: Αναρροφητικό σάρωθρο.

ΘΕΜΑ 3ο:Τροποποίηση σύμβασης για την δημόσια σύμβαση «ACCESS FOR ALL», Πακέτο Εργασίας 5.

ΘΕΜΑ 4ο:Τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)»

***Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη της επιτροπής να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέχρι τις 12:00 μ.μ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, ή τηλεφωνικά, είτε με sms στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής 2541352614/ 2541352609, 6987321322***

 

 

 

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020,  τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΠαρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με FAXστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ        

                                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο Δήμος Τοπείρου ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η λαϊκή αγορά στο Εύλαλο την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 και η λαϊκή αγορά στους Τοξότες την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσει με τους εξής όρους:

 • 50% των θέσεων των πωλητών με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων
 • Υποχρεωτική μάσκα για όλους (πωλητές/καταναλωτές/κοινό)
 • Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

Επίσης, ενημερώνουμε τους πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τοπείρου, ότι ανάλογα με το επίπεδο που θα εντάσσεται η περιοχή μας, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τοπείρου (www.topeiros.gr), σχετική ανακοίνωση με τα μέτρα που θα ισχύουν.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020,  τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου,η οποία θα λάβει χώρα τηνΔευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο:11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης).

ΘΕΜΑ 2ο:Διαγραφή τιμολογίων προμηθευτών (αρ. 90-93 Ν. 2362/1995 σε συνδυασμό με το αρ. 177 Ν. 4270/2014 «περί παραγραφής απαιτήσεων κατά του δημοσίου» ) (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης).

ΘΕΜΑ 3ο: Μεταφορά έδρας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Θαλασσιάς.(Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων.(Εισήγηση: Πασχάλης Αγγελάκης, Αντιδήμαρχος).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com, είτε με sms στο τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 6946908095 είτε με FAXστην γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 2541352618.                                                                                                                                                

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ξεκινά η ανάπλαση δέκα παιδικών χαρών στον Δήμο Τοπείρου

Υπογράφηκε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020 η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Τοπείρου Θωμά Μίχογλου και του αναδόχου του έργου για την αναβάθμιση δέκα παιδικών χαρών στον Δήμο Τοπείρου. Η παρούσα σύμβαση με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ περίπου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι εργασίες ανάπλασης ξεκινούν άμεσα και θα υλοποιηθούν στις παιδικές χαρές που βρίσκονται στους οικισμούς Αβάτου (μία στην είσοδο και μια στην πλατεία του οικισμού), Γαλάνης, Δασοχωρίου, Ερασμίου, Μαγγάνων, Μέλισσας, Ολβίου και Τοξοτών (μία στο κάτω και μία στο άνω τμήμα του οικισμού), ώστε οι χώροι να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους μικρούς μας φίλους την άνοιξη.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου δήλωσε: «Οι παιδικές χαρές αποτελούν καθημερινά πόλο έλξης για τους κατοίκους και τα μικρά παιδιά. Οι νέες παιδικές χαρές θα αναβαθμίσουν τις περιοχές παρέμβασης, ενώ τα παιδιά θα διαθέτουν ασφαλείς χώρους για παιχνίδι και ψυχαγωγία. Παράλληλα, σχεδιάζουμε την ανάπλαση επιπλέον παιδικών χαρών και σε άλλους οικισμούς του Δήμου μας».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

sumbash paidikes xares

Αναστολή εξυπηρέτησης κοινού δια της φυσικής παρουσίας

Ο Δήμος Τοπείρου, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της υγείας και της ζωής των πολιτών και των εργαζομένων, ενημερώνει τους δημότες ότι, αναστέλλει την εξυπηρέτηση του κοινού δια της φυσικής παρουσίας σε όλες τις υπηρεσίες, έως τη δημοσιοποίηση νεότερης ανακοίνωσης.

Η εξυπηρέτηση των πολιτών θα γίνεται αποκλειστικά με τηλεφωνική επικοινωνία για να λαμβάνουν οδηγίες και με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αιτήσεων.

Η διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας των υπηρεσιών δεν θα έχει καμία επίπτωση, στην εξέλιξη των υποθέσεων των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Θα υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου έτσι ώστε να ενημερώνονται εξειδικευμένα οι πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο θα εξυπηρετηθούν.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραφείο Δημάρχου : 2541352609 / 2541352613

Γραφείο Αντιδημάρχων : 2541352602 / 2541352608 / 2541352619 / 2541352626

Οικονομική Υπηρεσία : 2541041220 / 2541041748

Τεχνική Υπηρεσία : 2541068471-2

Υπηρεσία Ύδρευσης : 2541041677

Κέντρο Κοινότητας : 2541352604 / 2541352617

Δημοτολόγια : 2541350611 / 2541352612

Ληξιαρχείο : 2541352606

Κ.Ε.Π. : 2541352704-5 (Ώρες λειτουργίας 07:30-15:00, Δευτέρα – Παρασκευή)

Επίσης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παρακαλούνται θερμά οι πολίτες, να προσέρχονται στο Δημαρχείο ΜΟΝΟ για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και αποκλειστικά με ραντεβού, με τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Οι υπηρεσίες πρασίνου, καθαριότητας και συντήρησης υποδομών λειτουργούν κανονικά με γνώμονα ότι η βασική υποχρέωση είναι η λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους.

41ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Σύμφωνα με : α) το άρθρο 184 του ν.4365/2019 β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020) γ) τις με αριθ. 18318/13-03-2020 και με αριθ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας  δ) το άρθρο 67 του ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες υπό στοιχεία α) β) & γ) διατάξεις.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 20η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., δια περιφοράς, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο:Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας.

ΘΕΜΑ 2ο: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Υποκατηγορίες

Σύνδεση Εγγραφή

Σύνδεση

NEWSLETTER

ΕΓΓΡΑΦΗ

Εγγραφή σε λίστα/ες για να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερωτικά δελτία:
Όροι και Προϋποθέσεις

electronic services

ixografiseis

downloads

xartes-google

benzini

kairos

Δήμος Τοπείρου N. Ξάνθης

con address Εύλαλο, Τ.Κ. 67200, Ξάνθη
con tel 2541352600,1 con fax 2541352650
con email info @ topeiros.gr

Διευθύνσεις Αλληλογραφίας
Τηλέφωνα-Emails
-Λίστες NewsLetters

Κοινωνική Δικτύωση:

24rss Rss

24twitter Twitter

24facebook Facebook

24google plus Google+

24youtube Youtube

24flickr Flickr

24mixcloud Mixcloud

topeiros video

Άγνωστοι Οικισμοί του Δήμου Τοπείρου
BeachVolley στις Παραλίες του Δήμου
Παραδοσιακός Θρακιώτικος Γάμος
Στενά Νέστου: Φυσικό περιβάλλον
Ολυμπιάδα 2004
Τα έθιμα του Πάσχα στη Θράκη
Θεατρική Αγωγή στο Δήμο Τοπείρου