10Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκ&epsilon

34Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 18η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. γι&alpha

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2020

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την 14η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για συζήτησ&eta

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Εύλαλο,09-09-2020

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                Αριθ. Πρωτ. 3811

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εύλαλο Ξάνθης,

Πίνακες βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πίνακες βαθμολογικής κατάταξης υποψηφίων για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Πίνακες βαθμολογικής κατάταξης πλήρους και μερική&sigmaf

Απόφαση Δημάρχου 257 για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                            Εύλαλο, 31-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                Αριθ. Πρωτ.3629

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 67200

Απόφαση Δημάρχου 256 για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                 Εύλαλο, 31-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                     Αριθ. Πρωτ.3621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εύλαλ&omicron

Απόφαση Δημάρχου 255 για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                               Εύλαλο, 31-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ                                    Αριθ. Πρωτ.3620

ΓΡΑΦΕΙ&Omicron

Απόφαση Δημάρχου 254 για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                         Εύλαλο, 31-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ    &nbsp

Απόφαση Δημάρχου 253 για τον ορισμό Αντιδημάρχου & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                 Εύλαλο, 31-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ    &nbsp

Υποκατηγορίες

Ηχογραφραφήσεις Συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

ekloges

Όλα όσα χρειάζεσαι για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές.

Όλες οι Εγκύκλιοι, οι ΚΥΑ και οι Αποφάσεις για τις εκλογές

Εκλογές στη σελίδα του ΥΠΕΣ: ekloges.ypes.gr

ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Συνδυασμοί

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 


 

ΝΕΟ! Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α